arabic

Hemen bizi arayın.

444 20 79

Diğer Sayfalar

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

1.1 Üyeler, Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) elektronik ortamda onaylanması ile Çınardere Mah Ankara Cad. No 44 Daire 3 Pendik İstanbul adresinde Eymen Ajans. Tanıtım Matbaa Ltd. Şti. (“Şirket”) ait internet sitesine üye olduklarını ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.2 Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. Tanımlar

2.1 Site: www.eymenajans.com.tr adresinde yer alan internet sitesidir.

2.2 Ürün: Üyeler’in basımını talep ettikleri, Site üzerinden tanıtılan açık özelliklerini seçtikleri onay verdikleri ürünlerdir.

2.3 Üye(ler): İşbu Sözleşme kapsamında Site’yi kullanan ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanan bireysel Üyeler’dir.

 

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’yi kullanımı ve Site üzerinden Şirket’e göndereceği Ürün’ün basımının gerçekleştirilmesi hizmetinin elektronik ortamda satın alınması ve Üye’ye teslimi süreçlerine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4. Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1 İşbu Sözleşme’ye konu Site, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Site’nin kullanımı için reşit olmak gerekir.

4.2 Üyeler, Site üzerinden hizmetten faydalanmaya imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.4 Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

 

5. Şirket Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Şirket, işbu Sözleşme’ye konu hizmeti Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.2 Üye, işbu Sözleşme’ye konu Ürün’ün satın alınması esnasında Şirket’e sağladığı bilgileri işbu Sözleşme’ye konu hizmetten faydalanmak için özgür iradesi ile girdiğini kabul eder. Site’de toplanan kişisel bilgiler üyelik kaydı devam edene kadar süre sınırı olmaksızın saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Ancak Üye bilgileri, Üye’nin onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri kapsamında belirtilen haller dışında işbu Sözleşme altındaki hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

5.3 Şirket, teklif almak üzere paylaşılan Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

5.4 Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Üyeler’i daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

5.5 Şirket, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgiler işbu Sözleşme ve Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen koşullara uygun olarak güvenli biçimde işlenir ve saklanır.

 

6. Hizmet Süreçleri

6.3 Siparişin Üye tarafından kabulü halinde Üye Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden (Havale/EFT, Kredi Kartı, Kuruma Fatura) birini kullanarak Ürün’ün basımı ve kendisine teslimine ilişkin ödeme işlemini gerçekleştirir. İşbu maddede belirtilen ödeme işlemi hizmet bedelinin ödenmesi anlamına gelmektedir.

6.4 Ürün siparişi ve ödemenin başarıyla gerçekleşmesi halinde Üye’nin üyelik aşamasında bildirdiği e-posta adresine onay e-maili gönderilir.

6.5 Üye Şirket’in Ürün’ün kapsam ve içeriğine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Standart kontrol aşamasını takiben Ürün’ün basım aşamasına geçilir. Şirket kontrolü uygun bulmaz ise siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

7. Ürün basımı sipariş sırasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak kargoya verilir. Üye, Şirket’in Ürün’ü kargoya verdiği tarihte işbu Sözleşme’den kaynaklanan hizmet yükümlülüklerinin sona erdiğini kabul eder.

 

8. Üye tarafından iletilen içeriğin özelliklerinin baskıya uyumlu olmaması, siparişin başarıyla tamamlanamaması veya Ürün’ün matbaaya hazırlanmasında ek bilgi ihtiyacı söz konusu olması halinde Şirket Üye ile e-mail yoluyla iletişime geçer. Üye en kısa sürede ilgili aksaklığı giderecektir. Aksi halde hizmetin tamamlanamamasından Şirket sorumlu olmaz.

 

9. Şirket, Üye tarafından Şirket’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

10. Ürün Teslimatı

10.1 Şirket, Ürün siparişinin başarıyla tamamlanmasını takiben Ürün’ü kargo bilgileri ekranında yer alan adrese iletilmek üzere kargoya verir.

10.2 Üye, Ürün’ün kargo süresinin kargo şirketinin kuralları çerçevesinde belirleneceğini ve Ürün’ün sevkiyatına ilişkin süreci ilgili kargo şirketinden takip edebileceğini kabul eder.

10.3 Üye, Şirket’in, kargo firmasından ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan sevkiyat gecikmeleri başta olmak üzere teslimat sürecine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, bu kapsamdaki talep ve itirazların muhatabının Şirket olmadığını kabul eder.

 

12. Ödeme Koşulları

12.1 Üye, işbu Sözleşme’nin 6.3’üncü maddesi altında belirtilen şekilde ödemeleri gerçekleştirecektir.

 

13. Feragat

13.1 Site ve site kapsamında sunulan hizmetler “olduğu gibi” sunulmakta olup, şirket, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluğa ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

13.2 Üye, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

13.3 Site’nin kullanımına ilişkin her türlü risk üye’ye aittir. Üye, şirket’in site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site’den veya site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

13.4 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, üye’nin site’ye bağlantısı sırasında veya site’deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın portal’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Şirket işbu sözleşme kapsamında yalnız kendi kusuru ile meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olacak olup, Eymen Ajans’ın bu kapsamdaki sorumluluğu her şekilde üye tarafından zararın doğduğu işleme ilişkin olarak şirket’e ödenen toplam tutar ile sınırlı olacaktır.

 

14. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecek ve hizmete son verilebilecektir.

 

15. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik İlkeleri ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Üye tarafından Sözleşme’nin kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

 

16. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

16.1 Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, üyenin Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve hizmeti askıya alabilir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme ve Üye’nin üyeliği Şirket tarafından feshedilebilecektir.

16.2 Şirket, Üye tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Ürün’e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu hizmeti ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

 

 

17. Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

18. Muhtelif Hükümler

18.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

18.2 Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

18.3 Şirket, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

 

Gizlilik İlkeleri

İşbu Gizlilik İlkeleri’nin amacı, Site Üyeler’ine ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik İlkeleri, Üyeler ile akdedilen Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri, Tetkik ve Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü bilgi), Üye ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi ve işbu Gizlilik İlkeleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Üye ile temas kurmak veya Üye’nin Sistem’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Üye’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Üye’nin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden Sitem ve Hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket, Üye’nin sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Üye’ye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

· Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

· Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Üyeler’le ilgili bilgi talep edilmesi,

· Üye’nin haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site ve sistemde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Üyeler’in IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Üyeler’i genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Üye’nin bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in Site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik İlkeleri’ni dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik İlkeleri hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.